Göteborgs Stads grafiska profil

Den grafiska profilen gör att vi är tydliga som avsändare och bidrar till enhetlig kommunikation och bilden av en stad. Stadens profil är utformad utifrån krav på digitalisering och är tillgänglighetsanpassad utifrån nya lagkrav. Grafisk profil innehåller byggstenarna logotyp, typsnitt, färg, bild och designsystem för mallar.

I den grafiska manualen hittar du all information om stadens profil och hur du tillämpar profilen i olika produkter, kanaler och sammanhang. Instruktioner, exempel och stadens mallar gör att du kan arbeta effektivt och tillgängligt.

Stadens grafiska profil och manual hittar du på goteborg.se/grafiskprofil 

Mallar och mallgeneratorn

Mallgeneratorn är ett verktyg som enkelt hjälper dig att hitta rätt kontorsmallar på ett och samma ställe. I mallbiblioteket i den grafiska manualen hittar du mallar för Office och Adobe-programmen.

Mediabanken

I mediabanken finns bilder, filmer, illustrationer och kartgrafik. Det du laddar ned får endast användas i sammanhang där Göteborgs Stad är avsändare eller en av parterna i en samproduktion. 

Så gör du tillgänglig film i Göteborgs Stad

Här finns information för dig som vill göra film. Du hittar tips, checklistor och lathundar om produktion, textning och publicering. Här får du också information om kurser och hur du beställer film. 

Så fotar du i Göteborgs Stad

Här finns information om hur du fotar i Göteborgs Stad. Du hittar tips på vad du ska tänka på när du ska fotografera själv och du hittar information om beställning och rådgivning.

Utställningar och mässor

Under Kanaler hittar du information för utställningar och mässor. Här finns tips för vad du ska tänka på när det gäller hållbarhet, innehåll, förvaring, städning med mera.

E-postsignatur

För att det tydligt ska framgå att Göteborgs Stad är avsändare, ska det finnas en automatisk e-postsignatur i alla e-postmeddelanden. Det gäller både för dator, mobil och surfplatta.

Animerade illustrationer och uppdaterade mallar för film

Mediabanken är uppdaterad med gemensamma animerade illustrationer (GIF:ar) för staden. Du kan se exempel på hur de kan användas på sidan Illustration och animerad film i den grafiska manualen.

Det finns även uppdaterade Powerpoint-mallar för filmgrafik så att du själv kan skapa enklare animerade filmer. Lathund och instruktionsfilmer för detta hittar du här på Kommunikation i staden.

Så gör du tillgänglig film i Göteborgs Stad

Sidorna för dig som arbetar med film i Göteborgs Stad är uppdaterade. Det finns även en ny sida om videoplattformen. Läs mer under Så gör du tillgänglig film i Göteborgs Stad

Gemensamma ikoner och ny struktur i grafisk manual

Staden har fått gemensamma ikoner. Du kan ladda ner de ikoner du behöver för din kommunikation från mediabanken.

Under våren 2020 strukturerades den grafiska manualen om med en tydligare indelning mellan byggstenarna i grafisk profil och tillämpning. Information och lathundar kring hur du genomför olika typer produktioner eller använder mediabanken och mallgeneratorn, hittar du numera här på Kommunikation i staden. 

Kontakta enheten visuell kommunikation

Har du frågor om Göteborgs Stads grafiska profil kan du kontakta visuell kommunikation på Intraservice.

Läs mer om enheten visuell kommunikations tjänster här.

${loading}