Göteborgs Stads grafiska profil

Den grafiska profilen gör att vi är tydliga som avsändare och bidrar till enhetlig kommunikation och bilden av en stad. Stadens profil är utformad utifrån krav på digitalisering och är tillgänglighetsanpassad utifrån nya lagkrav. Grafisk profil innehåller byggstenarna logotyp, typsnitt, färg, bild och designsystem för mallar.

I den grafiska manualen hittar du all information om stadens profil och hur du tillämpar profilen i olika produkter, kanaler och sammanhang. Instruktioner, exempel och stadens mallar gör att du kan arbeta effektivt och tillgängligt.

Stadens grafiska profil och manual hittar du på goteborg.se/grafiskprofil 

Mallar och mallgeneratorn

Mallgeneratorn är ett verktyg som enkelt hjälper dig att hitta rätt kontorsmallar på ett och samma ställe. I mallbiblioteket i den grafiska manualen hittar du mallar för Office och Adobe-programmen.

Mediabanken

I mediabanken finns bilder, filmer, illustrationer och kartgrafik. Det du laddar ned får endast användas i sammanhang där Göteborgs Stad är avsändare eller en av parterna i en samproduktion. 

Så gör du tillgänglig film i Göteborgs Stad

Här finns information för dig som vill göra film. Du hittar tips, checklistor och lathundar om produktion, textning och publicering. Här får du också information om kurser och hur du beställer film. 

Så fotar du i Göteborgs Stad

Här finns information om hur du fotar i Göteborgs Stad. Du hittar tips på vad du ska tänka på när du ska fotografera själv och du hittar information om beställning och rådgivning.

Utställningar och mässor

Under Kanaler hittar du information för utställningar och mässor. Här finns tips för vad du ska tänka på när det gäller hållbarhet, innehåll, förvaring, städning med mera.

E-postsignatur

För att det tydligt ska framgå att Göteborgs Stad är avsändare, ska det finnas en automatisk e-postsignatur i alla e-postmeddelanden. Det gäller både för dator, mobil och surfplatta.

Utbildning om grafisk 
manual, bild och mallar

Vi på enheten visuell kommunikation har precis genomfört tre webbinarier om grafisk manual, bild och mallar. 

Hade du inte möjlighet att delta? Nu kan du ta del av inspelade versioner av utbildningens tre delar. Du hittar dem i utbildningsportalen (sök på grafisk manual) och på teamsytan Visuell kommunikation.

På teamsytan finns all information kopplat till visuell kommunikations tjänster samlat.

För beställningar och supportfrågor når du oss som vanligt via mejlen: visuell.kommunikation@
intraservice.goteborg.se
.

Kontakta enheten visuell kommunikation

Har du frågor om Göteborgs Stads grafiska profil kan du kontakta visuell kommunikation på Intraservice.

Läs mer om enheten visuell kommunikations tjänster här.

${loading}