Göteborgs Stads policy för kommunikation

Göteborgs Stads policy för kommunikation är ett styrande dokument som beskriver hur staden ska kommunicera, med vilka och varför. Göteborgs Stads kommunikation ska bidra till att förverkliga fattade beslut samt stödja verksamhetsmål och budget.

Information och kommunikation – förutsättning för demokrati  

  • Göteborgs Stads information och kommunikation ska kännetecknas av öppenhet och ett aktivt förhållningssätt samt alltid vara opartisk och saklig.  
  • Inom Göteborgs Stad följer ansvaret för information och kommunikation med ansvaret för verksamheten.  
  • Göteborgs Stad skiljer tydligt på roll och uppdrag när det gäller tjänstepersoners och politikers information och kommunikation.   
  • Göteborgs Stads kontakter med massmedia ska präglas av öppenhet och proaktivitet.  

 Enhetlig och effektiv information och kommunikation  

  • Göteborgs Stads information och kommunikation ska utgå från målgruppernas behov och förutsättningar.   
  • Göteborgs Stads information och kommunikation ska vara modern och effektiv.  
  • Göteborgs Stads information och kommunikation ska baseras på stadens budskapsplattformar, stadens grafiska profil och stadens förhållningssätt.  
  • Göteborgs Stads gemensamma prioriterade kommunikationskanaler är goteborg.se, digitala Vårt Göteborg och stadens intranät.  
  • Göteborgs Stad ska vara en kommunikativ organisation.

 

Kontaktinformation

kommunikationsdirektör, stadsledningskontoret