Anvisning för politikers medverkan i stadens kanaler och stadens kontakter med massmedia

Denna anvisning är ett komplement till Göteborgs Stads policy för kommunikation och Göteborgs Stads riktlinje för kommunikation.

Politikers medverkan i stadens kanaler

Göteborgs Stad skiljer tydligt på roll och uppdrag när det gäller tjänstepersoners och politikers information och kommunikation i stadens kanaler. Inom Göteborgs Stad följer ansvaret för information och kommunikation med ansvaret för verksamheten.

Därför gäller följande:

  • När politiker informerar och kommunicerar i stadens kanaler ska de alltid uttala sig för hela nämndens/styrelsens räkning, ha nämndens/styrelsens uppdrag att kommunicera samt uttala sig utifrån nämndens/styrelsens uppdrag.
  • Partipolitisk information och kommunikation hanteras av partiernas egna organisationer och i partiernas egna kanaler.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Göteborgs Stad ska vara faktabaserade och grundade på fattade beslut.

Därför gäller följande:

  • Pressmeddelande skickas av förvaltning/bolag till massmedia och ska utformas enligt stadens manual för pressmeddelanden.
  • När politiker medverkar i stadens pressmeddelanden är det på uppdrag från nämnd/styrelse.

Pressträffar

Göteborgs Stads pressträffar ska genomföras enkelt och effektivt.

Därför gäller följande:

  • Inbjudan skickas av förvaltning/bolag till massmedia. Av inbjudan ska framgå att närvarande journalister har möjlighet att träffa tjänstepersoner och, i förekommande fall, politiker.
  • Tjänstepersoner från förvaltning/bolag genomför sitt möte med massmedia och informerar om fakta och fattade beslut. Politiker kan närvara vid, men medverkar inte i, tjänstepersonernas föredragningar.
  • Efter föredragningar och eventuella frågor till tjänstepersonerna tar politikernas pressträff vid. Vid behov kan tjänstepersoner bistå med fakta även under politikernas pressträff.