Göteborgs Stads kommunikativa budskap

Hållbar stad - öppen för världen är Göteborgs Stads huvudbudskap

Förutom huvudbudskapet finns ett antal budskapsplattformar som var och en innehåller ett antal olika budskap för olika områden. Budskapsplattformarna hjälper oss att bli tydliga i vår kommunikation och signalera att vi är en stad, även om vi har en mångsidig verksamhet.

Budskapsplattformar

I varje budskapsplattform finns förutom det övergripande budskapet även flera andra budskap att använda.​

Göteborg 400 år

Här hittar du texter, bilder och annat som är bra att ha när du ska berätta om Göteborgs 400-årsjubileum.

Program för attraktiv arbetsgivare

På programmets temasida finns information om vad som händer i programarbetet, kommunikationsplan samt en grundläggande presentation.

Employer Branding

Här hittar du information om stadens arbetsgivarvarumärke och hur du kommunicerar det.

Näringslivsstrategiskt program

Målbilden för programmet är minst 120.000 fler jobb till 2035. Inom sex målområden finns en mängd insatser och aktiviteter som beskriver vad vi ska göra för att nå dit. 


Kommunikation covid-19

Här hittar du budskap och informationsmaterial för kommunikation av covid-19. De externa och interna budskapen gäller för hela Göteborgs Stad och varje verksamhet har ansvar för att kommunicera utifrån sina förutsättningar.

${loading}