Vår gemensamma kommunikation

Temasidan Kommunikation i staden finns till för att du som är chef, medarbetare eller kommunikatör i staden enkelt ska kunna ta del av hur vi styr vår kommunikation och vilka verktyg som finns till vår hjälp för att alla ska kunna kommunicera på bästa sätt.

Vi är en kommunikativ organisation 

Göteborgs Stad är en kommunikativ organisation. Till din hjälp finns här tips och material, så att du kan kommunicera på bästa sätt, både internt och med dem vi finns till för - boende, besökare och näringsliv.

Direktadress till temasidan Kommunikation i staden

http://intranat.goteborg.se/kommunikation

Grafisk profil och mallar

Göteborgs Stad består av ett stort antal verksamheter av skiftande karaktär och för att underlätta identifikation och kommunikation är det viktigt att vi är samlade under en gemensam grafisk profil.

Presentationsmaterial om Göteborgs Stad

Använd Göteborgs Stads officiella presentationer när du vill berätta om staden. Presentationerna och filmerna finns både på svenska och engelska.

Språk och ordlistor

​Det är viktigt hur vi i Göteborgs Stad uttrycker oss. Det vi skriver måste vara vårdat och begripligt. Att kunna förstå vad som står i en text är en förutsättning för medborgares insyn och möjlighet att kunna vara med och påverka.

Verktyg

Här hittar du verktyg som du kan ta hjälp av i ditt eget kommunikationsarbete. Som chef ansvarar du för din egen kommunikation med medarbetarna och för att förutsättningarna för kommunikation är goda. Här får du stöd i det arbetet.

Kriskommunikation

Kriskommunikation är en viktig del vid en samhällsstörning. Med snabb, korrekt och trovärdig information skapar vi ett förtroende hos allmänheten och konsekvenserna av händelsen kan lindras.

Lagar och regler

​Här hittar du en samling av lagar och regler som rör kommunikationsområdet.
Alla kalenderhändelser

Senast uppdaterat

Undersökningar och rapporter

2021-09-07

${loading}