Stöddokument för miljö- och klimatarbete

Det finns stöd för dig dig som arbetar med miljö- och klimatarbete i stadens förvaltningar och bolag. Till exempel olika stöddokument som vägledningar och handledningar och information på sidan Praktiskt miljöarbete.

Lista på stöddokument

Vägledning till Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning

Vägledning till Göteborgs Stads strategiska kemikaliearbete

Vägledning Klimatmål

Handledning - Kartlägga och bedöms miljöaspekter

Handledning - Ta fram lokala miljömål

Handledning - Kemikalierätt för inköpare

Handledning - Hantering av kemiska produkter

Praktiskt miljöarbete

På sidan Praktiskt miljöarbete , som du hittar här på miljöarbete i staden, i vänsterfliken, finns information inom olika områden som du kan ta del av för att arbeta med miljö- och klimatarbetet.

Kontaktinformation