Miljöarbete i Staden

Praktiskt miljöarbete

På den här sidan finns praktiska råd, vägledningar och tips som du kan använda i miljöarbetet i din verksamhet. Saknar du något, eller vill du bidra med material som andra i staden kan ha nytta av är du välkommen att kontakta någon av oss i redaktionen för temasidan Miljöarbete i staden.

Minska avfallet i din verksamhet!

Här hittar du mängder med tips och goda exempel på hur din verksamhet kan börja minska sitt avfall.

Se vår film om stadens arbete med att minska avfallet här!

Så får du koll på kemikalierna

Alla verksamheter ska enligt lagen ha koll på vilka faromärkta produkter som finns i verksamheten. Kom igång med stadens kemikalie-hanteringssystem.

Viktigt med toalettvett

Kiss, bajs, kräks och toapapper hör hemma i toaletten. Inget annat. Sprid toalettvett i din vardag med hjälp av Kretslopp och vattens fina dekaler.

Utåtriktat miljöarbete i stadsdelarna

Här finns stöd och inspiration till chefer, miljöombud med flera i stadsdelsförvaltningars arbete med att skapa förutsättningar för invånarna att leva hållbart.

Mindre matsvinn

Göteborgsmodellen för mindre matsvinn är ett praktiskt verktyg som visar hur Göteborgs 600 kök kan minska matsvinnet genom enkla åtgärder och bättre rutiner.

Vi kan påverka - spara energi!

Arbetar du i en av stadens förskolor, skolor, boenden eller kontor. Då kan ni tjäna pengar genom att spara el!

 

Ansök ur klimatväxlingsfond för tjänsteresor

Nu är det dags att ansöka om medel ur klimatväxlingsfonden för stadens förvaltningar. Sista dagen att ansöka är 15 september 2022. Mer information


${loading}