Om sidan

Miljöarbete i staden är en temasida på intranätet som är till för alla anställda i Göteborgs Stad.

Syfte

Temasidan följer de övergripande riktlinjerna för intranätet. Den ska bidra till ökad effektivitet och måluppfyllelse inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och i stadens miljöarbete genom att:

  • Ge medarbetare och chefer enklare tillgång till styrande dokument, information och verktyg de behöver för att göra rätt saker, på rätt sätt, i rätt tid.
  • Skapa förutsättningar för samarbete och samordning i ett hela-staden-perspektiv.
  • Stödja ledning och styrning inom stadens olika verksamheter.

Målbild

Temasidan ska vara det självklara stödet som medarbetaren behöver i sitt miljöarbete och inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Det betyder att:

  • Den ska vara en ingång till den information medarbetaren behöver.
  • Nyttan för medarbetaren ska styra utvecklingen av innehållet.
  • Det ska vara lätt att hitta, lätt att förstå och lätt att agera på innehållet.
  • Struktur, navigation och innehåll ska upplevas som tillgängligt, relevant och begripligt.
  • Det som publiceras ska ha ett tydligt syfte, en tydlig målgrupp och en förväntad effekt.
  • Texter som publiceras på temasidan ska följa skrivregler för webben.
  • Temasidan ska vara tillgänglig för alla förvaltningar och bolag i staden.

Primära målgrupper

Målgrupp för temasidan är i första hand alla som arbetar med miljöfrågor i stadens verksamheter – direkt eller indirekt genom sina olika uppdrag. Beslutsfattare på olika nivåer, utvecklingsledare miljö och miljöombud i stadsdelarna, miljösamordnare på fackförvaltningar och bolag, inköpare, projektledare, miljöutredare med flera.

I slutändan är alla anställda i staden målgrupp för innehållet i sina olika roller och uppdrag.

Organisation och ansvar

Ansvaret för att uppdatera och utveckla sidan ligger på en redaktion som består av representanter för ett antal verksamheter i staden. Miljöförvaltningen leder och samordnar redaktionsarbetet. För varje sida finns en ansvarig person från förvaltning eller bolag som publicerar och uppdaterar innehållet.

-----------------------------------------------------------------------------------

Sidansvarig: miljöförvaltningen