Miljöstyrning - så arbetar vi med miljö i staden

För att nå Göteborgs Stads miljömål krävs många åtgärder och ett stort engagemang från oss som jobbar i staden. Arbetet för att nå en hållbar utveckling måste ske på bred front inom stadens verksamheter.

Miljöarbete i staden är en gemensam temasida här på intranätet där vi som är anställda i staden kan samla och hitta information och material som stöttar verksamheterna i sitt miljöarbete. 

Tillgänglig för alla

Temasidan Miljöarbete i staden är tillgänglig för alla på adressen https://intranat.goteborg.se/miljoarbete
Ingen inloggning krävs.

Det är enkelt och smidigt att kunna hänvisa till eller länka till en tydlig adress där man hittar den information eller det material man söker.

Prioriterade målgrupper

Prioriterade målgrupper är alla som arbetar med och ansvarar för miljöfrågor i stadens verksamheter – direkt eller indirekt genom sina olika uppdrag. I första hand handlar det om beslutsfattare på olika nivåer, utvecklingsledare, miljösamordnare på fackförvaltningar och bolag, inköpare, projektledare med flera. I slutändan är alla anställda i staden målgrupp för temasidan.

Vem gör vad i staden?

På sidan Miljöorganisation finner du korta beskrivningar av olika förvaltningars och bolags ansvar och uppdrag när det gäller miljön.

Läs mer om syftet med temasidan Miljöarbete i staden.

 

Kontaktinformation

Sidansvarig: