Uteklassrum

I Göteborg finns cirka 60 uteklassrum och 30 skolskogar, där du kan ha lektioner eller fria aktiviteter.

Uteklassrummen ligger i nära anslutning till skolor och förskolor i olika naturområden. Ett uteklassrum består av fem sittstockar där en skolklass får plats att sitta.

En skolskog är ett begränsat område i naturen där ni kan förlägga undervisning och fria aktiviteter. Om din skola eller förskola är intresserad av en skolskog kan ni få ta lite extra ansvar för ett sådant, i samråd med park- och naturförvaltningen.

Nedan hittar du information om hur du går tillväga om du önskar uteklassrum eller skolskog samt en karta över var uteklassrummen i Göteborg är placerade.

Om uteklassrum och skolskogar

Folder med placering av uteklassrum i Göteborg

 

 

 

Sidansvarig: park- och naturförvaltningen