Skräpplockardagarna

För att minska nedskräpning och samtidigt öka källsortering, återvinning och återanvändning anordnar staden varje vår Skräpplockardagarna. Målgruppen är Göteborgs barn och unga med målet att skapa hållbara attityder som håller livet ut. Att utbilda en ny generation klimatsmarta medborgare är en strategi i Göteborgs Stads Klimatstrategiska program.

Anmäl din klass till skräpplockardagarna

Under tidig vår varje år öppnar anmälan till skräpplockardagarna. Då kan du som pedagog eller lärare anmäla klasser eller avdelningar och skolor till skräpplockardagarna på Håll Sverige rents webbplats.

Läs mer på goteborg.se om anmälan, aktuella skräpplockardatum och Göteborgs Stads initiativ.


Sidansvarig: park- och naturförvaltningen