Välen

Välen som ligger i sydvästra delen av Göteborg är ett attraktivt naturområde med spännande historia. I Välen har du nära till växter, djur, vatten, historia och kultur. Här finns dessutom ett intressant fågelliv.

Highland cattle korna går och betar på strandängarna och kulturhistorian i form av stenbrottsverksamhet finns synlig i området. Vid fågeltornet finns sittplatser och ett våtmarksmuseum. Fortsätter du längs naturstigen så passerar du tidsstigen, där du kan se Välens historia genom tusentals år. De betande Highland cattle korna passerar du när du går till gläntan där det finns grillplats och vindskydd. Boka gärna in tid för ett besök i det gamla skolhuset som idag fungerar som museum.

Här kan ni bland annat ta reda på varför det är så viktigt med döda träd, vad en hackspett äter och varför man "bröt" sten i Välen, vilka som bodde här för 8000 år sedan och vad eken heter på engelska.

Det här finns i Välen:

 • Friluftstoa 1 st
 • Grillplats 2 st
 • Uteklassrum 2 st
 • Fågeltorn 1 st
 • Vindskydd 1 st
 • Naturstig ca 1,5 km
 • Tidsstig - från 15 000 år tillbaka i tiden till nutid
 • Fornminnen - röse och stensättning
 • Gammalt stenbrott
 • Kohage - med highland cattle kor
 • Gamla skolhuset med museum och naturrum
 • Vattenlaboratorium

Kontakt till skolmuseet

Vill du besöka det gamla skolhuset med museum och naturum där du dessutom kan äta din medhavda matsäck eller besöka vattenlaboratoriet kontakta:

Anette Bernhardsson, telefon 0761-019280

Leif Nilsson, telefon 0739-633444

Mer information

Här är mer underlag som kan vara till hjälp för att förlägga lektioner i Välen:

Information om pedagogik vid Välen

Folder med guide till naturstigen och tidsstigen i Välen

Komplement till folderguiden om naturstigen och tidsstigen i Välen

Frågeformulär för tidsstigen

 

 

 

Sidansvarig: park- och naturförvaltningen