Lärjeåns naturstig

Lärjeåns naturstig  går genom djungellika lövskogar och böljande beteslandskap. I broschyren ”Lärjeåns naturstig” kan du läsa och lära dig mer om området. Fakta om området kombineras med pedagogiska tips.

Naturstigen är cirka 7,5 kilometer lång. Den följer Lärjeleden från Gamlestadsvägen 331 nära Lärjeholm och slutar i intill Angereds centrum vid Angeredsparken. Det finns flera olika entréer till naturstigen.

Längs stigen finns hänvisningsskyltar med orange markering och stolpar märkta med siffror. I broschyren "Lärjeåns naturstig" finns en karta där de numrerade stolparna är utplacerade. 

Lärjeåns naturstig

Om du vill ha en tryckt broschyr kan du kontakta på park- och naturförvaltningen.

Länkar till besöksmål och aktiviteter i området

Lärjeåns trädgårdar (öppnas i nytt fönster)

Sportfiskarna Sjölyckan (öppnas i nytt fönster)

 

  Sidansvarig: park- och naturförvaltningen