Stora Amundön

Stora Amundön ligger vid kusten i södra Göteborg. Det är ett friluftsområde med sandstränder, klippor och lövskogslundar. Här finns även naturstig, uteklassrum och snorkelled.

Den 4,5 kilometer långa naturstigen är försedd med information om natur och kultur på Amundön. Uteklassrum med sittstockar finns i en lugn glänta nära havet där man med fördel kan förlägga lektioner. Under den varma årstiden öppnas snorkelleden för dem som vill veta mer om vad som finns i havet.

Nedan finns bifogade dokument som du kan ta till hjälp vid utomhuspedagogik på plats.

Elevhandledning om mossor och lavar på Stora Amundön

Lärarhandledning - lav- och mossvandring på Amundön (åk 6-9)

Informationsblad (skylt) om snorklingsleden

Folder om snorklingsleden

Folder om snäckor och musslor

 

 

Sidansvarig: park- och naturförvaltningen