Miljöarbete i Staden

Områden med höga naturvärden

Stora Amundön

Stora Amundön ligger vid kusten i södra Göteborg.  Det är ett friluftsområde med sandstränder, klippor och lövskogslundar. Här finns även naturstig, uteklassrum och snorkelled.

Hisingsparken

Hisingsparken är Göteborgs största park. Parken består av flera våtmarksområden, hällmarker och tallskogar. Här finns uteklassrum, utflyktslekplats, naturstig och 4H-gård.

Hökälla

Hökälla är ett våtmarksområde som ligger nära Lillhagsparken på Hisingen. Det är ett av Göteborgs artrikaste fågelområden. I dammarna kan du på våren höra grodornas läten.

Slottsskogen

Slottsskogen ligger centralt i Göteborg och är mycket lätt att ta sig till. För skolor finns ett pedagogiskt område som sträcker sig från Plikta upp till djurgårdarna, Barnens zoo, ner till säldammen och vidare till naturleken och barfotaslingan i Azaleadalen och fruktlunden vid Dalens lekfält (fotbollsplanerna ).

Välen

Välen i sydvästra Göteborg är ett attraktivt naturområde med spännande historia. I Välen har du nära till växter, djur, vatten, historia och kultur. Här finns dessutom ett intressant fågelliv.

Askimsbadet och Blåmusslan

Vid Askimsbadet ligger det marina pedagogiska centret Blåmusslan, som kan användas av skolor och förskolor, för lektioner och utomhusaktiviteter med fokus på den marina miljön.

Lärjeåns naturstig

Lärjeåns naturstig går genom djungellika lövskogar och böljande beteslandskap. I foldern "Lärjeåns naturstig" finns karta över området, fakta och pedagogiska tips.

${loading}