Miljöarbete i Staden

Lektionstips

Arkeologi

Arkeologi är därmed läran eller kunskapen om gamla dagar. Det är ett brett ämne som med stor lämplighet kan användas när det gäller utomhuspedagogik. Arkeologi kan vara en arena där många olika sorters frågor kan diskuteras, som rik och fattig, vi och dom, ekologi, resursutnyttjande, välståndsutveckling och frågor om vad välstånd och livskvalité är.

Bild och form

I naturen hittar du former och färgkombinationer av alla de slag. Tittar du i detalj på frökapslar, blad strån, barr, fjärilar, larver och mycket mer kommer du att upptäcka en helt ny värld. Ta till exempel styvmorsviol och studera kronbladen i detalj. Vilken form har den? Vilka mönster hittar du och vilka färger?

Biologi

För att förstå sambanden i naturen så är bästa sättet att förlägga biologiundervisningen utomhus. Den biologiska mångfalden är viktig för alla arters överlevnad

Engelska

Varför inte lära engelska utomhus? Att se, känna, lukta, med mera på olika saker kanske kan underlätta när man ska lära in nya ord.

Fysik och kemi

Genom att ta ta prover i olika utomhusmiljöer och analysera dem kan vi öka förståelsen för varför vi måste tänka mer på miljön. Hur mår våra sjöar? Hur mår havet?

Geologi

 Grus och stenar finns överallt. Det finns säkert en bergknalle utanför din skola/förskola. Hur ser den ut? Vad består en sten av?

Matematik

Det finns mycket material ute i naturen och även på skolgården som du kan ha hjälp med när du ska lära in matte.

Slöjd

Det går alldeles utmärkt att ha lektioner i både textil- trä och metallslöjd ute i naturen. Varför intet bygga en fågelholk eller väva en vikingaväv?

Om havet då och nu

I berättelsen om Olle och havet får du följa Olle och hans släktingar från 1800-talets början till nutid. Den röda tråden i texten är havet med dess olika arter, överfiskning och nedskräpning. ​

Näsan i blöt

Näsan i blöt är både ett uteklassrum och en lekplats i Jubileumsparken, med fokus på vatten. Här kan stora som små undersöka hur vatten rinner och försvinner.

Med sinnena ute i naturen

En sinnlig upplevelse av naturen skapar trygghet och bidrar till att förstå hur allting hänger ihop. I foldern ”Med sinnena ute i naturen får du tips på hur du kan arbeta med de olika sinnena ute i naturen.

${loading}