Foto: Jan-Åke Noresson

Gynna biologisk mångfald

Att gynna den biologiska mångfalden är något alla kan göra, och ofta är det förhållandevis enkelt. Genom att lära mer om pollinerande insekter och andra djur och växter kan du bidra med att ge hotade och sällsynta arter en fristad.

Sidansvarig: park- och naturförvaltningen