Studiebesök

Ett studiebesök är en häftig upplevelse för de flesta. Ofta är det då "poletten ramlar ner" och gör det teoretiska mer begripligt. Här är verksamheter som tar emot besök från skolorna i Göteborg.

Miljöskola Avfall - för gymnasiet. Renova driver Miljöskola Avfall där avfallsfrågorna sätts in i ett samhällsperspektiv och konsumtion och hållbar utveckling diskuteras.

Avloppsrening på Ryaverket - för årskurs 4-6. Följ vattnets väg genom hela reningsprocessen på Gryaabs reningsverk Ryaverket.

Boka museilektion - Göteborgs muséer har ett stort utbud av lektioner anpassat för olika åldersgrupper och inom många olika teman, till exempel Miljö och utveckling.