Illustration: Johanna Berg

Grundskola

Material för dig som arbetar i grundskola, sorterat på ämnesområden.

Den här informationen är till för att inspirera och stötta dig som vill arbeta med hållbarhetsmålen i läroplanen.

I läroplanen för grundskolan hittar du:

”Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” (under Skolans uppdrag)

”skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.” 

Om kunskapsinnehållet står det att ”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.” (under Normer och värden

Här hittar du mer information

En del material som riktar sig till flera olika åldersgrupper finns också under rubrikerna Studiebesök (där du också hittar länk till att boka museilektion) och Utomhuspedagogik. Titta därför även under dessa rubriker.

Du hittar också information om miljö- och hälsoskyddsregler för förskola, skola och fritidshem på goteborg.se.