Miljöarbete i Staden

Miljöarbete i staden

Miljöstyrning - så arbetar vi med miljö i staden

Här kan du läsa mer om hur vi som jobbar i staden kan hitta information och material som stöttar våra verksamheter i miljöarbetet. Det ska vara enkelt och smidigt att kunna hänvisa till eller länka till en tydlig adress där man hittar den information eller det material som vi behöver. Temasidan är tillgänglig för alla och kräver ingen inloggning. https://intranat.goteborg.se/miljoarbete 

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Med ett program för naturen, klimatet och människan ska vi öka takten för genomförande och tillsammans skapa ett hållbart Göteborg. Programmet med dess miljömål och strategier är det övergripande styrande dokumentet för att skapa en ekologiskt hållbar stad. Miljö-och klimatprogrammet med tillhörande miljöledningssystem är viktiga delar i omställningen.

Gemensamt miljöledningssystem

Göteborgs Stads gemensamma miljöledningssystem

Miljöledningssystemet ska säkerställa att Göteborgs Stads förvaltningar och bolag planerar, genomför, följer upp och förbättrar sina insatser och arbetsformer för att nå stadens gemensamma mål som till exempel återfinns i miljö- och klimatprogrammet samt att minska verksamhetens egen betydande miljöpåverkan. Miljöledningssystemet ska även underlätta att följa upp miljö- och klimatprogrammet och visa effekten av stadens gemensamma miljöarbete.


Enhetssida Miljö och Klimat Göteborg 2030

Ny enhetssida för Göteborgs Stads miljö- och klimatarbete

Nu finns en ny webbplats där du kan läsa om hur vi i Göteborgs Stad jobbar tillsammans med gemensamma arbetssätt och strategier kring miljö- och klimatfrågorna. Syftet med sidan är att samla information på ett överskådligt och lättillgängligt sätt. Mycket information ligger idag på intranätet, där folk utanför Göteborgs Stads organisation inte kommer åt det. Miljö och klimat Göteborg 2030 riktar sig till dig som medarbetare inom staden såväl som allmänheten, näringslivet och politiker.
Kortlänk: goteborg.se/miljoklimat

Hållbar Stad

Så får Göteborg konkret stöd att bli klimatneutral stad

Göteborgs Stad har utsetts till en av Europas 100 klimatneutrala och smarta städer. Men vad innebär det konkret för arbetet med att nå målet om ett klimatavtryck nära noll 2030? Staden får bland annat tillgång till rådgivning, nätverk, förbättrad möjlighet till finansiering och en möjlighet att påverka. På så sätt kan omställningen gå snabbare, samtidigt som det sätter Göteborg på kartan.

Åtgärdsplan för god vattenstatus

Hållbara livsstilar - verktygslåda

Projektet Hållbara livsstilar underlättar för dig som arbetar med att förändra människors val eller beteende och med att skapa förutsättningar och sammanhang som gör det enklare för människor att leva hållbart. Film, handbok och workshop-material finns som du kan använda för att planera och utvärdera din insats.

Lärande för hållbar utveckling

Ansök ur klimatväxlingsfond för tjänsteresor

Nu är det dags att ansöka om medel ur klimatväxlingsfonden för stadens förvaltningar. Sista dagen att ansöka är 15 september 2022.

Tage Göteborgs Stads interna återbrukssajt

Tage är Göteborgs Stads interna återbrukssajt

Här kan du annonsera, boka och efterlysa möbler och inventarier i stadens verksamheter.Cirkulära Göteborg

Hur hittar jag miljömärkta produkter i Proceedo?

Det är viktigt att du som använder Göteborgs Stads ramavtal gör miljösmarta val vid din beställning. Så här gör du för att hitta miljömärkta produkter.

Filmer

Här hittar du presentationer från seminarier och konferenser i miljöfrågor, samt filmer som beskriver miljöarbetet i staden - övergripande eller i specifika frågor.

Vägledningar och handledningar

Stöddokument för miljö- och klimatarbete

Det finns stöd för dig dig som arbetar med miljö- och klimatarbete i stadens förvaltningar och bolag. Till exempel olika stöddokument som vägledningar och handledningar och information på sidan Praktiskt miljöarbete.

Göteborgs Stads avfallsplan 2021 - 2030

En lokal bilaga för Göteborgs Stad i "Göteborgsregionen minskar avfallet".

Hur skapar vi en grön och robust stad och vilka hinder finns på vägen?

Hur institutionaliserar vi innovation i stadens arbete med miljö- och klimatprogrammet? Program Lab  ett delprojekt inom Go:Innovation fas 3.

Lista på stöddokument

Vägledningar och handledningar för systematiskt miljöarbete.

${loading}