Utveckla din ledningsgrupp

Ledningsgruppens förmåga att samarbeta och fatta gemensamma beslut är av avgörande betydelse för effektiviteten i övriga organisationen. Samtidigt står de flesta ledningsgrupper inför liknande utmaningar i att nå sin fulla potential.

Att tydliggöra mål för gruppens gemensamma arbete, att inte fastna i operativa frågor, att hantera ett stort informationsflöde, och att som enskild medlem ha lojalitet uppåt och nedåt i organisationen är exempel på vanliga utmaningar.

På CLU finns en bred erfarenhet av att utveckla ledningsgrupper. Vi stödjer, utmanar och tränar ledningsgrupper på alla nivåer för att nå ett mer effektivt fungerande där medlemmar kan trivas. Vi använder oss av vetenskapligt beprövade metoder och skräddarsyr upplägg beroende på behov.

En av de metoder vi använder är Group Development Questionnaire (GDQ), en enkät som ger en ögonblicksbild av var gruppen befinner sig i sin utveckling. Instrumentet ger information om hur gruppen fungerar, hur effektiv den är i sitt arbete och områden som kan vara gynnsamma att arbeta vidare med.

Vi utför mätningar, återkopplar resultat och finns till hands för att stödja fortsatt arbete i enlighet med resultaten om så önskas. En vanlig fortsättning är att vi hjälper gruppen att fördjupa sig i gruppens mål, och för det syftet har vi bra och funktionella metoder.

Vill du veta mer?

Anna Krook e-post: anna.krook@intraservice.goteborg.se
Telefon: 031-367 81 18