Chefers organisatoriska förutsättningar

Göteborgs Stad har sedan flera år tillbaka (2008) varit delaktiga i forskning kring chefers organisatoriska förutsättningar, CHEFiOS. Efter att forskningsprojektet avslutats (2014) har samarbetet med forskarna fortsatt genom ett samverkansavtal.

Forskningen inom CHEFiOS har syftat till att utveckla organisatoriska förutsättningar för att chefer att kunna utföra sitt uppdrag. Resultat av forskningen visar att det är inte bara de individuella ledaregenskaperna som är en förutsättning. Tydliga mål/uppdrag och roller i förhållande till övriga organisationen är avgörande för att kunna skapa möjlighet till effektivitet och förbättring.

Skapa organisatoriska förutsättningar

En framträdande del av vad CHEFiOS har gett staden är kompetensen att skapa organisatoriska förutsättningar för chefer att utföra sitt uppdrag. Att man börjat prata om organisatoriska strukturer och kommunikationsmönster. Att man inte längre endast tittar på chefens individuella ledaregenskaper utan att man sätter chefen i sitt organisatoriska sammanhang och ser vilka eventuella förändringar man behöver göra för att skapa goda förutsättningar att utföra uppdraget och nå uppsatta mål.

Det har gett en bättre helhetsbild över hur man skapar effektivitet i organisationen och på så sätt vidgat även förändrings- förbättringsmöjligheterna och påverkan från arbetsgivarens sida. Exempelvis genom att tydliggöra mål/uppdrag/roller, hur kommunikationsmönstret ser ut och hur information sprids i organisationen.

Göteborgs Stad har sedan flera år tillbaka (2008) varit delaktiga i forskning kring chefers organisatoriska förutsättningar, CHEFiOS.