Övriga tjänster

Karriärcenter erbjuder också behovsstyrda, skräddarsydda tjänster för enskilda medarbetare/chefer och för grupper. Exempel på sådana tjänster är

Karriärcoaching för nytt arbete

Coaching, träning och utbildning i att aktivt söka arbete, arbeta med ansökningar, CV, arbeta med nätverk, intervjuträning.

Utbildning i coachande förhållningssätt

Utbildning i hur den professionella coachningens verktyg kan användas i din yrkesroll.

Hur når du oss?

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 031-367 81 62

E-post: info.karriarcenter@intraservice.goteborg.se