Coachande förhållningssätt

Har du dagligen i din yrkesroll professionella samtal? Sannolikt är många av dessa samtal just samtal där ett coachande förhållningssätt är användbart. Karriärcenter erbjuder två halvdagar med möjlighet att diskutera och reflektera i teori och praktik.

Syftet med utbildningen är att med den professionella coachningens metodik och förhållningssätt ge dig verktyg för att uppnå effektivare samtal som skapar delaktighet och leder till högre måluppfyllelse.


Du får prova på att träna coachningens verktyg och reflektera över hur dessa kan användas i din yrkesroll. Du utvecklar dina färdigheter i en samtalssituation som du själv väljer.

Innehåll

  • Vad är coachning?
  • Vad innebär det coachande förhållningssättet? Hur kan det tillämpas i din yrkesroll?
  • Etik och förutsättningar för ett coachande förhållningssätt.
  • Fördelar och möjligheter med ett coachande förhållningssätt.
  • Förberedelse inför samtalet, samtalets struktur för att nå önskat resultat.
  • Coachningsverktyg för effektivare samtal, lyssna, utforska, ställa frågor, möta motstånd, skapa motivation och delaktighet.

Användningsområden för ett coachande förhållningssätt

Olika typer av samtal som exempelvis i medarbetarsamtal, rehabsamtal, omställningssamtal, svåra samtal och utvecklingssamtal. Inom verksamhetsutveckling, förhandlingar och förändringar. Eller när man vill påverka, förstå, analysera, reflektera eller skapa tydlighet.

Upplägg

Utbildningen genomförs under två halvdagar med ungefär fyra veckors mellanrum. Mellan tillfällena kommer du att ha en hemuppgift. Dialog och reflektion är betydelsefulla delar av utbildningen så det är viktigt att du deltar båda dagarna. Max tolv deltagare.

Pris

1 500 kronor per deltagare

Information och kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Ralph Pettersson, telefon 031–367 81 51.

Mer info och anmälan i Utbildningsportalen