Kompetenskartläggning

När du tar fram din kompetensprofil gör du en grundlig kartläggning och självinventering av din kompetens. Med stöd av en coach tar du fram en samlad bild av din kompetens och dina utvecklingsområden. Kompetensprofilen omfattar dina erfarenheter, färdigheter, egenskaper, utbildningar och kunskaper.

För vem

Medarbetare som behöver ett väl genomarbetat underlag för fortsatt personlig utveckling eller karriär.

När och hur

Uppskattad tidsåtgång är upp till 5 tillfällen och 1-1,5 timmar per tillfälle. Tidsåtgång och antalet träffar kan variera utifrån behov. Kompetensprofil beställs av närmast ansvarig chef. Frekvens och syfte bestäms i överenskommelse mellan dig, coach och din chef.

Nytta

  • Genom att beskriva och sätta ord på din kompetens blir den tydligare för dig själv och för andra.
  • Du kan bättre argumentera för din kompetens.

Kontakta oss för mer information

Telefon: 031-367 81 62

E-post: info.karriarcenter@intraservice.goteborg.se