Individuell karriärcoaching – karriärprofil

Med Decision Dynamics karriärmodell får du stöd i att identifiera dina karriärinriktningar och drivkrafter. Modellen tydliggör skillnaden mellan hur man definierar framgång och vad man verkligen motiveras av.

Du får fylla i ett frågeformulär som handlar om din arbetssituation, dina mål och drivkrafter. Med hjälp av resultatet kan du se hur väl de egna drivkrafterna stämmer överens med det du faktiskt arbetar med.

Tillsammans med en coach får du utifrån resultatet reflektera kring din karriär och vad som styrt dina val hittills. Du får också tänka framåt på hur resultatet kan hjälpa dig i framtida val och öppna upp för nya vägar och möjligheter. Det ger dig möjlighet att se på din karriär ur andra perspektiv och du kan göra mer medvetna val framåt. Tillsammans med coachen sätter du dina mål för din fortsatta karriär.

För vem

Medarbetare som funderar på inriktningen på sin karriärväg och sitt nästa steg i karriären.

När och hur

Uppskattad tidsåtgång är upp till 7 samtal och 1-1,5 timmar per tillfälle. Karriärprofil beställs av närmast ansvarig chef.

Nytta

Du blir säkrare i din kompetens och får underlag för mer medvetna karriärval som harmoniserar med din motivation och dina drivkrafter.

Kontakta oss för mer information

Telefon: 031-367 81 62

E-post: info.karriarcenter@intraservice.goteborg.se