Karriärplanering

Karriärplanering är en strukturerad metod och process som ger dig möjlighet att bli mer klar över hur du vill ha din karriär. Med våra olika verktyg och coaching får du hjälp med att reflektera över och tydliggöra dina drivkrafter, kompetens, styrkor och utvecklingsområden.

Tillsammans kartlägger vi dina utvecklingsmöjligheter, du får söka information och undersöka dina alternativ och sedan värdera vad som är möjligt i förhållande till din motivation och kompetens. Avslutningsvis sätter du mål för din karriär och gör en handlingsplan för att iscensätta den förändring du väljer att göra.

För vem

Alla som vill påverka och ta ansvar för sin utveckling kan göra en karriärplanering oavsett yrke och position. Vi utgår alltid från dina behov och väljer de verktyg som är bäst för dig utifrån den situation du befinner dig i.

När och hur

En karriärplanering genomförs vanligtvis under 3-6 månader. Uppskattad tidsåtgång är upp till 10 samtal och 1-1,5 tim per tillfälle. Karriärplanering beställs av närmast ansvarig chef. Frekvens och syfte bestäms i överenskommelse mellan dig, coach och din chef.

Nytta

  • Genomtänkt underlag och handlingsplan för din fortsatta karriär.
  • Du blir bättre på att formulera och beskriva din kompetens och marknadsföra dig själv.
  • Ökad självkänsla och mer stärkt i att göra den förändring du önskar.
  • Bättre rustad inför förändringar och nya utmaningar.

Kontakta oss för mer information

Telefon: 031-367 81 62

E-post: info.karriarcenter@intraservice.goteborg.se