UL – Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap är en kurs baserad på Försvarshögskolans ledarskapsmodell. Modellen kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

En utvecklande ledare inspirerar och motiverar i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet. Ledaren visar personlig omtanke genom att ge stöd, men också ibland konfrontera - i ett för individen och organisationen gott syfte.

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sitt ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna, för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

Målgrupp

Utvecklande ledarskap (UL) är en utbildning för dig som arbetar i någon form av ledande befattning, exempelvis som chef, ledare eller projektledare.

Om kursens upplägg

Metodiken ger dig insikt i hur just du fungerar som person och som ledare. Under utbildningen får du lära dig metoder som inspirerar till engagemang, motivation och ansvar. Kursen hålls som dagkonferens i centrala Göteborg. 

Innan du anmäler dig

Säkerställ att datum passar innan du anmäler dig, då anmälan är bindande. Avbokningar kan leda till att kursen ställs in, eftersom en förutsättning för kursens upplägg är ett tillräckligt stort antal deltagare.

Kurskostnad

Under 2022 subventioneras utbildningen med centrala medel. Kostnaden för deltagarens organisation är från och med årets fjärde kursomgång 6000 kr exkl moms. 

Observera att anmälan är bindande. Vid återbud efter sista dag för avbokning fram till två veckor innan kursstart debiteras deltagarens organisation 50% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Hösten 2022 kommer fem kursomgångar att erbjudas, med start i augusti. Datum läggs inom kort ut i utbildningsportalen.

Genomförare

HumaNova

 

 

Kontaktinformation

Programansvarig: Evelina Strandhede                     evelina.strandhede@intraservice.goteborg.se