Coachning för dig som är chef

Med en professionell coach får du möjlighet att fördjupa och utveckla ditt personliga och yrkesmässiga chefsskap. Du får stöd i att utveckla dina förmågor och resurser och stöd i att lägga upp strategier för ditt arbete för att nå verksamhetens mål. Det kan också handla om att lära av dina erfarenheter och hitta nya handlingsalternativ, skapa bra relationer och förhållningssätt eller hitta en god balans mellan arbete och livet i stort.

Syftet är att stärka och stödja dig i din chefsroll för att ge dig förutsättningar att utvecklas och använda din ledarpotential så effektivt och hälsosamt som möjligt, både för dig själv och organisationen.

Metod

Coachingen utgår från dina behov och frågeställningar i din chefsroll. Inledningsvis görs en överenskommelse mellan dig och coachen om innehåll och vilket resultat du vill uppnå. Coachen ansvarar för att fokus hålls på det som överenskommits och är ditt stöd och bollplank.

Tillsammans utforskar ni ditt nuläge och önskade läge. Coachen leder dig genom att ställa frågor, visar verktyg och övningar och utmanar dig också för att ge dig bästa förutsättningar att reflektera och få nya perspektiv. Du förfogar själv över och ansvarar för ditt resultat av coachingen. Det som sägs under samtalen är konfidentiellt.

Omfattning

Programmet omfattar ett antal samtal plus ett introduktionstillfälle. Tidplan och antal samtal bestäms i överenskommelsen. Du har möjlighet till telefon- och mejlkontakt med din coach under programmet.

Kontakt och bokning

För anmälan och frågor kontakta Karriärcenter.

telefon: 031-367 81 62

Epost: info.karriarcenter@intraservice.goteborg.se

Coacherna på Karriärcenter är diplomerade eller certifierade enligt ICF (International Coach Federation) eller ICC (International Coaching Community). Alla har flera års erfarenhet av coaching och lång arbetslivserfarenhet från olika verksamheter och roller, exempelvis ledarskap, HR-frågor, förändringsarbete och utveckling av människor och organisation.