Mentorprogram för enhetschefer

Detta är en möjlighet för dig som arbetat något år som enhetschef att få stöd och utvecklas i ditt ledarskap. Under ett år får du tillgång till en mentor; en erfaren chef med dokumenterat gott ledarskap.

Ett mentorprogram är en flexibel ledarskapsinsats där adeptens unika behov, önskemål och ledarskapsdilemman står i fokus.

Nästa mentorprogram startar preliminärt i februari 2023.  

Adept - vilka riktar vi oss till och vad ger det?

Du har arbetat cirka ett år som enhetschef och vill ha någon utanför din egen organisation att reflektera kring ditt ledarskap med.

Du får tillgång till en mentor; en erfaren chef från en annan del i staden som kan ge stöd, inspiration och praktiska råd.

Adeptens roll innebär att

 • vara drivande i relationen mentor-adept
 • vara förberedd och tänka igenom vad du vill få ut av relationen och varje möte
 • ta vara på de råd du får av din mentor.

Du och din mentor bestämmer tillsammans hur ofta och under vilka former ni ska träffas.

Mentor – vilka riktar vi oss till och vad ger det?

Mentorerna nomineras av områdes-/avdelningschef eller motsvarande. För att bli nominerad ska du ha arbetat som chef i minst fem år, med ett dokumenterat gott ledarskap. Du känner dig trygg i din ledarroll och har egna erfarenheter att dela med dig av. Vi ser gärna att du har möjlighet att närvara vid de tre gemensamma träffarna.

Mentorns roll innebär att

 • ge stöd och vägleda adepten i att utforska sin ledarroll
 • dela med dig av din erfarenhet
 • ge uppmärksamhet, tid och engagemang
 • lyssna, ställa utmanande frågor, ge feedback.

Som mentor blir du inspirerad och utmanad. Du får genom din adept tillgång till nya infallsvinklar och perspektiv på ditt eget ledarskap.

Är du intresserad av att bli mentor och uppfyller kriterierna kan du tala med din chef, eller din lokala HR-enhet.

Mentorprogrammet

I ett mentorprogram är det träffarna mellan mentor och adept som är det centrala. Varje par bestämmer själva hur ofta och under vilka former ni vill träffas. Många tycker att cirka 1,5 timme var 3-4:e vecka är lagom, men det kan variera över tid. Mellan träffarna kanske ni vill stämma av något per telefon eller mejl.

Matchningen mellan mentor och adept genomförs av Hållbart arbetsliv på Intraservice, utifrån adeptens önskemål och behov samt vilka mentorer som finns att tillgå. Tänk på att fylla i formuläret så utförligt att informationen kan användas som underlag för matchning.

Programmet inleds med ett uppstartsmöte, där ramarna för programmet presenteras. Vid detta tillfälle får mentorer och adepter möjlighet att träffas både tillsammans och separat för erfarenhetsutbyte och förberedelse. Inspirationsträffen som hålls efter ett par månader handlar om ledarskap och syftar till att utveckla mentor-adeptrelationen ytterligare. Programmet avslutas officiellt efter ett år. Om paren så önskar kan de därefter välja att fortsätta träffas på eget initiativ.

 Viktiga datum i det pågående programmet med start januari 2022:

 • 19 januari 2022  uppstart program
 • 12 maj 2022  inspirationsträff för mentorer och adepter
 • 22februari 2022  coachande förhållningssätt för mentorer
 • 19 januari 2023  avslutning av programmet


Frågor om programmet:

Evelina Strandhede, Intraservice, tel 031-367 81 27