Mötesplats chef


Den 3 maj träffades 1300 av stadens chefer på Svenska Mässan för Mötesplats chef 2022. Äntligen fick vi ses igen irl efter en lång pandemi!

Stadsdirektör Eva Hessman inledde mötet tillsammans med stadens samlade översta chefer och tillsammans framförde de ett stort varmt tack till alla stadens chefer och medarbetare för det arbete de gjort under pandemin och fortsätter göra varje dag!

Det bjöds också på ett antal case från staden där samarbete var i fokus. Det handlade om stadens trygghetsarbete, om staden där vi läser för våra barn och om samarbetet kring batterifabriken. Talarna på scenen lotsades med säker hand framåt av moderator Stefan Lydén från Valkansliet.

Som siste talare för dagen hörde vi Per-Anders Öste från Kairos Future om morgondagens medborgare. Spännande tankar och mer att arbeta vidare med för oss i staden.

I pauserna kördes rörelsegympa och det minglades och bjöds på godis. Sammantaget en mycket givande och trevlig dag som gav energi, en känsla av wow över allt vi tillsammans i staden kan åstadkomma och nya infallsvinklar om framtiden! Härligt att se alla igen och se hur mycket bra vi gör i vår stad. Tillsammans får vi idéer att växa och bli till bättre vardagar för alla!

Material från Mötesplats chef 3 maj 2022

Om du inte kunde vara med på Mötesplats Chef denna gång eller vill se något i repris kan du ta del av presentationerna från dagen nedan. En enkel film om det som hände på scenen kommer också publiceras här inom kort. På grund av GDPR har vi i filmen valt att klippa bort det mesta av delen där vi hade barn på besök på scenen men i övrigt finns allt med. Varsågod att titta på materialet och vidarekommunicera internt. Sprid inte filmen i sociala media och ange Kairos Future om du vidarekommunicerar något från passet med den externe talaren.

--------------------------------------------------

Mötesplats Chef 2018

Mötesplats Chef 2018 arrangerades den 22 november på Svenska Mässan. 

Årets tema: Ett ledarskap i förändring – så leder vi för att utveckla verksamheten och bli en mer attraktiv arbetsgivare.

På årets Mötesplats Chef är ämnet tillitsbaserad styrning med fokus på ledarskap. Hur kan jag som chef arbeta med medarbetarskap och organisationskultur för att öka tilliten inom organisationen och från dem vi är till för?

Stadsdirektör Eva Hessman delar med sig av sina tankar om tillit i styrning och ledning inom Göteborgs Stad.

    
Louise Bringselius  Malin Aronsson

Louise Bringselius, före detta forskningsledare Tillitsdelegationen och Malin Aronsson, kommundirektör Gislaveds kommun föreläser kring hur ledarskap, medarbetarskap och organisationskultur hänger ihop i tillitsstyrningen – i teori och praktik.

Förmiddagen avslutas med lunch klockan 12–13.

Välkommen!

Anmälan är stängd.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mötesplats Chef 2017

Mötesplats Chef 2017 gick av stapeln den 16 november klockan 8–13 på Svenska Mässan. Mötesplats Chef vänder sig till alla chefer i stadens bolag och förvaltningar. Till höger på denna sida hittar du presentationer från mötesplatsen 16 november.

Några bilder från årets Mötesplats Chef 2017

   

  

  

 

Program

7.45–8.30     Frukost och incheckning

8.30–8.45     Inledning av stadsdirektören

Föreläsare

  • Tor Eneroth; specialiserad på kulturell transformation och värderingsarbete i organisationer. Tor har en tro på att organisationer fungerar bättre när deras ledare är fokuserade på att bygga medvetna, värderingsstyrda kulturer till förmån för sina medarbetare, verksamheten och samhället i stort.
  • Troed Troedsson; samhälls- och framtidsanalytiker med fokus på organisationsutveckling. Sin kunskap om framtiden och organisationsutveckling har Troed dels förvärvat genom sin bakgrund som socionom och fysiker, dels genom att under många år arbeta med affärs- och organisationsutveckling inom kommunal verksamhet.

11.20–11.45   Ann-Sofie Hermansson och Jonas Ransgård ger sin syn på organisationskultur kopplat till stadens framtida utmaningar, utifrån ett politiskt perspektiv.

12–13     LUNCH


 

Mötesplats Chef 2016

Mötesplats Chef 2016 ägde rum den 24 november i Eriksbergshallen. Cirka 850 chefer var på plats för att ta del av årets tema "Något nytt som skapar nytta.

Till höger på sidan hittar du de presentationer som visades 24 november.

Vinnare i innovationstävlingen: Stadsbyggnadskontoret med sitt projekt Hammarkullen i Minecraft.

Några bilder från Mötesplats Chef 2016