Utveckla din grupp

På CLU finns bred erfarenhet av att utveckla grupper. Vi stödjer, utmanar och tränar grupper för att nå ett effektivt fungerande där medlemmar kan trivas. Vi använder oss av vetenskapligt beprövade metoder och skräddarsyr upplägg beroende på behov.

En av de metoder vi använder är Group Development Questionnaire (GDQ), en enkät som ger en ögonblicksbild av var gruppen befinner sig i sin utveckling. GDQ bygger på Susan Wheelans teori om gruppers utveckling i faser, IMGD. Genom en GDQ-mätning får ni information om hur gruppen fungerar, hur effektiv den är i sitt arbete och om områden som kan vara gynnsamma att arbeta vidare med.

Vi utför mätningar, återkopplar resultat och finns till hands för att stödja fortsatt arbete i enlighet med resultaten om så önskas. En vanlig fortsättning är att vi hjälper gruppen att fördjupa sig i gruppens mål, och för det syftet har vi bra och funktionella metoder.

Vill du veta mer?

Anna Krook e-post: anna.krook@intraservice.goteborg.se
Telefon: 031-367 81 18