Central Introduktion för dig som ny chef i Göteborgs stad

Göteborgs Stads övergripande centrala introduktion för nyanställda chefer består av följande olika delar:

  • Central introduktionskonferens 2 dagar (i dagsläget en förkortad digital version på grund av rådande läge)
  • Webutbildningspaket för dig som ny chef i staden
  • Lokal introduktion på din förvaltning/ditt bolag

Som komplement till detta finns även valbara grundläggande utbildningar inom en rad olika områden.

Stadens nyanställda chefer får här en bred bild av staden, samtidigt som de träffar andra nya chefer med möjlighet till framtida nätverk. Den centrala introduktionen är en viktig del i stadens organisationskultur och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Introduktionskonferensen är obligatorisk och ger våra nyanställda chefer en likvärdig bild av staden som organisation. Konferensen är kostnadsfri. 

Du anmäler dig via Utbildningsportalen, till höger på denna sida.


 

 

     

 

Kontaktinformation