Coaching för dig som är ny chef

Som ett led i stadens introduktionsutbildning för nya chefer kan vi nu även erbjuda dig individuell chefscoaching på Karriärcenter. Syftet är att stärka och stödja dig i din chefsroll för att ge dig förutsättningar att utvecklas och använda din ledarpotential så effektivt och hälsosamt som möjligt, både för dig själv och organisationen.

Du får stöd i att utveckla dina förmågor och resurser och stöd i att lägga upp strategier för ditt arbete för att nå verksamhetens mål. Det kan också handla om att lära av dina erfarenheter och hitta handlingsalternativ, skapa bra relationer och förhållningssätt eller hitta en god balans mellan arbete och livet i stort.

Metod

Coachingen utgår från dina behov och frågeställningar i din chefsroll. Inledningsvis görs en överenskommelse mellan dig och coachen om innehåll och vilket resultat du vill uppnå. Coachen ansvarar för att fokus hålls på det som överenskommits och är ditt stöd och bollplank. Coachen leder dig genom att ställa frågor, visar verktyg och övningar och utmanar dig.

Du förfogar själv över och ansvarar för ditt resultat av coachingen. Det som sägs under samtalen är konfidentiellt.

Omfattning/Upplägg

Programmet omfattar fem samtal plus ett introduktionstillfälle. Tidplan och plats för samtalen bestäms i överenskommelsen. Du har även möjlighet till telefon- och mailkontakt med din coach under programmet.

Coacher

Coacherna på Karriärcenter är diplomerade eller certifierade enligt ICF (International Coach Federation) eller ICC (International Coaching Community). Alla har flera års erfarenhet av coaching och lång arbetslivserfarenhet i olika roller och positioner, exempelvis ledarskap, HR-frågor, förändringsarbete och utveckling av människor och organisation.

Kontakt och bokning

Telefon: 031-367 81 62

E-post: info.karriarcenter@intraservice.goteborg.se