Ny som chef

Stadens introduktionsprogram för chefer består av en obligatorisk övergripande introduktion samt ett antal halvdagar på olika teman i det formella chefskapet. Tanken är att du som är ny som chef ska ta del  av introduktionsprogrammet under dina två första år som chef.