Morgondagens chef

Är det dags att gå vidare i karriären? Är du intresserad av att arbeta som chef i Göteborgs Stad? Då ska du söka till programmet Morgondagens chef. Du kan ansöka 5 - 31 maj. Tänk på att vi inte accepterar ansökningar efter den utsatta tiden. Du hittar ansökningslänken till höger på denna sida.

Morgondagens chef startar två gånger om året med 40 platser per tillfälle. Det finns två ansökningsperioder varje år. En ansökningsperiod i maj månad (till programmet som startar i januari) och en ansökningsperiod i november (för start i augusti).

Vad innehåller utbildningen?

Under utbildningen får du ökad kunskap om vad rollförändringen från medarbetare till chef innebär och chefens roll både som ledare, verksamhets- och arbetsgivarföreträdare. Du förbereds för ett chefsuppdrag på enhetsnivå.

Utbildningen pågår under cirka tio månader med en seminarieträff per månad.  Skuggning av en enhetschef ingår som en del i utbildningen för att få insikt i hur arbetet som chef fungerar. Mellan träffarna är det litteraturläsning och kortare hemuppgifter.

Behörighetskrav

För att vara behörig att söka till Morgondagens chef ska du

  • vara tillsvidareanställd i Göteborgs Stad
  • ha arbetat i Göteborgs Stad minst ett år
  • ha minst två års högskolestudier, 120 nya högskolepoäng
  • vara intresserad av ett framtida chefsuppdrag inom Göteborgs Stad.

Observera att dessa krav gäller. Utländsk universitetsutbildning måste verifieras av godkända aktörer. Utbildningen garanterar inte ett chefsuppdrag men ger bättre förutsättningar att gå in i ett sådant uppdrag.

En del i urvalsprocessen kommer vara att genomföra ett arbetspsykologiskt test på plats på givna datum under vecka 25 eller vecka 26. Andra datum kommer tyvärr inte vara möjliga att erbjuda så planera för detta redan nu ifall du går vidare till detta steg i processen. Har du inte möjlighet att genomföra test vid de tillgängliga datumen så beklagar vi detta och uppmanar dig att söka igen vid nästa tillfälle.

 återkoppling på dina a

Stadens Karriärcenter finns som en resurs för dig

Här kan du få coaching och reflektera kring dina tankar om din ansökan och också få återkoppling på dina ansökningshandlingar till programmet mm.

Kontakta Karriärcenter på mejldress; info.karriarcenter@intraservice.goteborg.se


Kontaktinformation

Vill du veta mer kontakta: