Assessment Centerdagar

Behandling av personuppgifter

Med anledning av nytt avtal med leverantör för arbetspsykologiska test, och den risk för tredjelandsöverföring som föreligger, så kommer här ett tydliggörande kring Assessment center-verksamheten och dess påverkan av detta. Assessment Center-tjänsten innebär ingen risk för tredjelandsöverföring av era kandidaters personuppgifter. 


Välkomna att återigen boka dina Assessment Center-platser.

Behöver ni platser kan ni preliminärboka dessa redan nu. Vi har följande dagar att erbjuda (F) = fullbelagt:


Tyvärr har vi fullbokat för tillfället, sidan uppdateras löpande när lediga platser finns. Det går också bra att ställa sig på vår kölista till eventuella återbudsplatser.

Våren 2022

Maj: 24(F), 25(F), 31(F)

Juni: 8(F), 9(F), 14(F), 16(F), 21(F), 22(F), 30(F)

Juli: 5(F), 6(F)

Hösten 2022

Aug: 23, 25, 30, 31

Sep: 6, 8, 13, 14, 20, 22, 28, 29

Okt: 4, 6, 12, 13, 18, 20, 25, 27

Nov: 2, 3, 8, 10, 16, 17, 22, 24, 29

Dec: 1, 6, 7, 13, 15, 20, 21

Tänk på detta vid bokning

När du ska rekrytera en ny chef och vill ha hjälp med bedömning med Assessment Center, tänk då på att ha god framförhållning för att säkra en plats på CLU. I princip kan man räkna med att från och med att man bestämt sig för att rekrytera, tills dess man behöver en plats för Assessment Center, tar det minst sju veckor (kravprofil en vecka, annons tre veckor, gallring en vecka, intervjuer två veckor). Sökande till samma tjänst bokas inte in på samma centerdag.

Har någon av era kandidater skyddade personuppgifter kontakta oss för dialog kring lämplig hantering av kommunikationen i processen och hantering av aktuella personuppgifter.

Pris för Assessment Center 18 500 kr.

(Den 1 april höjer vi priset på Assessment Centerplatserna till 18 500kr.)


Regler för bokning och återbud

Återbud 0-4 arbetsdagar innan, 5000 kr 

Återbud 5 arbetsdagar och fler, kostnadsfritt

Vid sjukdom, bokning av nytt center,  halv avgift


Både återbuds- och bedömningsdag räknas som arbetsdag.

Beställning av extra center utöver ordinarie verksamhet, 22 000 kronor (efter avstämning med CLU).

Nomineringsblankett skall skickas in till CLU senast fem arbetsdagar före bokat center tillsammans med kravprofil/annons.

Om du vill boka plats för Assessment Center

E-post: clu@intraservice.goteborg.se

Kontaktperson: Catharina Djupfeldt, telefon: 031-368 66 41

Om du vill läsa mer om vilka anpassningar som finns för att minska spridningen av Covid-19 så kan du läsa mer på Intranätet under — Trygga besök. 

 Länk till Trygga besök