Utbildningar

Behöver du bredda din kompetens inom miljöfrågor eller vill du veta mer om inköp i Göteborgs Stad?  Vi på Inköp och upphandling har flera utbildningar som vi erbjuder stadens verksamheter.

Beställarutbildning

​Beställarutbildningen riktar sig till dig som gör inköp i Göteborgs Stad. Utbildningen är helt webbaserad vilket innebär att du kan gå den när du vill och i din egen takt.

Utbildning i direktupphandling

Utbildningen i direktupphandling är till för dig som ska göra en direktupphandling enligt Göteborgs Stads direktupphandlingsprocess.

Utbildning i FKU

Utbildningen hjälper dig som beställare att få en grundläggande förståelse för hur förnyad konkurrensutsättning går till, samt fungerar som ett stöd under arbetets gång.

Miljöutbildning

Vänder sig till beställare som vill få kunskap om vad som är viktigt att tänka på ur miljösynpunkt vid beställningar och hur Inköp och upphandling jobbar med miljöfrågor.

Utbildningar i kategoristyrning

Kommer du att delta i ett kategoriarbete eller delta i ett kategoriråd? Inom kategoristyrning finns det två utbildningar och du väljer den som passar dig bäst utifrån den roll du har.

Ekonomisk granskning

Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån i staden samt ge upphandlare bättre verktyg för att identifiera oseriösa aktörer.

Kontakta oss

Kundservice Inköp & upphandling

Skicka e-post

031 366 37 00

${loading}