Upphandla

Göteborgs Stad köper in varor och tjänster för drygt 25 miljarder kronor varje år. De offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftningen.

Offentlig upphandling finns till för att:

  • främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
  • främja fri rörlighet inom EU
  • undanröja ageranden som begränsar konkurrens
  • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
  • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner.

Riktlinje för inköp och upphandling

Läs och ladda ned riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad.

Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling

Planerade ramavtalsupphandlingar

Vill du veta vilka ramavtalsupphandlingar som Inköp & upphandling planerar att publicera de kommande 12 månaderna?

Planerade stadengemensamma ramavtalsupphandlingar

${loading}