Stadens inköpscentral

Förvaltningen Inköp och upphandling är Göteborgs Stads strategiska resurs i upphandlingsfrågor. Förvaltningen är stadens inköpscentral och tillhandahåller ramavtal för varor och tjänster av gemensamt intresse för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.

En inköpscentral ger Göteborgs Stad en unik möjlighet till samordning där de enskilda verksamheternas kunskaper och behov kombineras med den stora kundens styrka och möjligheter att påverka kvalitet, miljö, socialt och etiskt hänsynstagande, priser och andra gemensamma övergripande faktorer. På detta sätt bidrar förvaltningen till att generera värde och samhällsnytta för Göteborgs Stad.

Vi bidrar till samhällsnytta genom att:

  • genomföra upphandlingar så att staden medverkar till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens.
  • samverka med våra kunder och övriga intressenter för att skapa optimala förutsättningar för ett bra resultat och administrativa fördelar för staden.
  • bidra till hållbar utveckling genom att ställa rätt kvalitets-, miljö- och sociala/etiska krav till rätt kostnad, så att alla göteborgare ges goda livschanser.
  • nyttja de konkurrensmöjligheter som finns för att möjliggöra för små- och medelstora företag att delta i upphandlingar.
  • uppträda på ett affärsetiskt korrekt sätt genom att behandla anbudsgivare, anbudssökande och anbud utan ovidkommande hänsyn.

Sidansvarig: Göteborgs Stad inköp och upphandling