Vi vill ha dina synpunkter

Du kan vända dig direkt till kundservice inköp och upphandling om du vill rapportera avvikelser eller förbättringar kring ett ramavtal eller en leverantör. Förklara tydligt i din beskrivning vad som har hänt, vilka åtgärder som vidtagits och vad du förväntar dig för återkoppling.