Är du med i något av våra nätverk?

Här finner du information om de nätverk som Inköp och upphandling driver.

Inköp och upphandling

Nätverket för inköps- och upphandlingsansvariga är ett forum för information och dialog kring aktuella frågor inom inköp och upphandling.

Göteborgs strategi-forum

Göteborgs Stads strategiska forum för upphandlings- och inköpsfrågor, bland annat omvärldsanalys och verksamhetsutveckling

Nätverk för kategoriledare

Nätverket för kategoriledarna är Göteborgs stads forum för samverkan inom kategoristyrning och dess kategoriarbeten.

${loading}