Hållbarhet

​Göteborgs Stad gör inköp av varor och tjänster för cirka 25 miljarder kronor årligen, varav de gemensamma ramavtalen omsätter sex miljarder kronor. Genom dessa stora inköpsvolymer har vi möjlighet att påverka utvecklingen i en hållbar riktning. Hur vi utformar upphandlingarna och ställer krav kan påverka framställning, produktion och transporter av varor. Genom att påverka utbudet kan vi minska riskerna att medarbetare och medborgare som vistas i våra lokaler, på till exempel äldreboenden, skolor och förskolor, utsätts för skadliga kemikalier. Vi kan också se till att de produkter Göteborgs Stad använder inte har miljöskadlig effekt, påverka så att människor får bättre levnadsvillkor  och med genomtänkta metoder och processer kan vi förebygga och minska risken att göra affärer med oseriösa leverantörer.

Ekonomisk hållbarhet

​Förvaltningen har ett aktivt förebyggande arbete mot ekonomisk brottslighet för att säkerställa att vi gör affärer med sunda leverantörer som i sin tur har sunda underleverantörer. Arbetet består både av kontroll av leverantörer samt kunskapsfrämjande åtgärder – både inom staden och hos leverantörerna.  

Miljömässig hållbarhet

Klimat, kemikalier, ekologisk mat och cirkulär ekonomi är frågor som oftast är i fokus när vi ställer miljökrav i upphandlingar för stadens ramavtal.  Vårt miljöarbete styrs av stadens gemensamma planer och program, till exempel Miljöprogrammet, Kemikalieplanen och Klimatstrategiska programmet.

Social hållbarhet

Vi har ett brett arbete med kravställning och uppföljning av hållbara leveranskedjor och arbetsrättsliga villkor riktade mot både varor och tjänster

Beställ i Proceedo

Du gör skillnad när du väljer vilka produkter och tjänster du handlar! Så här gör du för att göra miljösmarta val vid din beställning i Proceedo.

Social hänsyn

Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling är en viktig del av Göteborgs Stads arbete för att skapa en öppen och jämlik stad.

Kontakta oss

Kundservice inköp & upphandling

Skicka e-post

031 366 37 00


I Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling finns ett avsnitt om hur våra inköp ska bidra till en hållbar stad.

Konfliktmineraler

Vill du läsa mer om hur inköp och upphandling arbetar med uppdraget att minska inköpen av konfliktmineraler till Göteborgs Stad?

Kontakta kundservice på Inköp och upphandling för att ta del av rapporten.

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav

Här hittar du hållbarhetskriterier du kan använda vid din upphandling. Det finns miljökrav och sociala krav för ett tiotal områden som omfattar hundratals produkter.

Ta del av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav.

${loading}