Följa upp

Göteborgs Stads inköp och upphandling har ansvar att genomföra kontinuerliga uppföljningar av samtliga ramavtal under en avtalsperiod. Syftet är att uppnå de mål och ambitioner som satts upp i upphandlingen. Till grund för uppföljningen ligger ramavtalets villkor och krav.

Ramavtalen förvaltas och följs upp för att

  • säkerställa att kvaliteten på köpta varor och utförda tjänster håller avtalad nivå
  • säkerställa att skattemedel används på bästa möjliga sätt
  • uppnå verksamhetsmål
  • uppnå en affärsmässig relation mellan upphandlande myndighet och leverantör
  • uppnå en god konkurrens på lika villkor då ställda krav upprätthålls under avtalstiden.

Så följer vi upp ramavtalsleverantören

  • Kontroll av uppfyllande av ställda krav på till exempel kvalitet, miljö, etik och social hänsyn.
  • Kontroll av leverantörens ekonomiska stabilitet.
  • Kontroll av att leverantören sköter betalningar av skatter och avgifter.
  • Kontroll av omsättning på ramavtal.

 

SME-analys 2019

Följ fördelningen av storleken på Göteborgs Stads ramavtalsleverantörer och vilken andel dessa har av de samlade inköpen. 

Inköp av ekologisk mat

2021 köpte ​Göteborgs Stad 43 procent ekologisk mat. Är du nyfiken på hur stor andel ekologiskt kött staden köper in?

Kontakta oss

Kundservice inköp & upphandling

Skicka e-post

031 366 37 00

Rapportera avtalsbrott

Här kan du rapportera ett allvarligt avtalsbrott eller andra allvarliga brister hos en leverantör. 

Rapportera leverantör


${loading}