Våra gemensamma ramavtal

När ramavtal finns för en vara eller tjänst, behöver du inte göra en ny upphandling varje gång du behöver köpa en vara eller tjänst. Du kan istället beställa direkt från ramavtalet i Proceedo. Ramavtalet avgör vad och av vem vi som arbetar i Göteborgs Stad får köpa under avtalstiden.

Var hittar jag ramavtalen?

I Proceedo finns alla Göteborgs Stads ramavtal samlade. Här kan du söka efter din vara eller tjänst på kategorinivå eller direkt på produkt eller leverantör.

Varför har vi ramavtal?

Du som köper in varor eller tjänster till din verksamhet ska kunna beställa från en leverantör till fastställda priser och villkor, utan att själv behöva göra tidskrävande upphandlingar. Detta ger i sin tur stora besparingar i både tid och administrativa kostnader för hela Göteborgs Stad. Vi blir också tillsammans en större konsument som kan påverka marknaden i en mer hållbar riktning.

Vem har ansvar för Göteborgs Stads ramavtal?

Göteborgs Stad Inköp och upphandling, upphandlar och förvaltar ramavtal för varor och tjänster som kommunens verksamheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. Det kan handla om allt från kontorsmaterial och livsmedel till städtjänster och tekniska konsulter. 

Ramavtalen skapar trygghet för såväl dig som beställare som för leverantören. Med väl genomförda och samordnade upphandlingar sparar vi tid, pengar och resurser, vilket kommer alla till godo som beställer på ramavtalen.

Sidansvarig: Göteborgs Stad inköp och upphandling