Tummen upp, rabattsortiment och fritextformulär

Det finns avtalsområden som har stor rörlighet i varusortimentet. Med produkter som tas ur produktion och nya som tillkommer. Då är det viktigt med möjlighet till anpassning av sortimentet under avtalsperioden.

För att uppnå flexibilitet har upphandlingen och utformningen av Göteborgs Stads ramavtal anpassats till denna rörlighet. Samtidigt har hänsyn tagits till att det är mer eller mindre omöjligt att upphandla och teckna ramavtal på ett sortiment som täcker alla beställares totala behov under en hel avtalsperiod.

Därför upphandlas ett anbudssortiment som innefattar de viktigaste och volymmässigt största produkterna, så kallade tummen upp-produkter. Utöver detta sortiment kan även leverantörens sortiment ingå i form av ett rabattsortiment. Rabatterna är fasta under hela avtalsperioden.

Sidansvarig: Göteborgs Stad inköp och upphandling