När det inte finns ramavtal

Ramavtal finns för många varor och tjänster. Och finns det ramavtal ska dessa alltid användas. Men det finns områden där det av olika anledningar inte finns några ramavtal. Då kan du göra en direktupphandling. Det innebär att du vänder dig direkt till ett företag, utan krav på annonsering. Lite som när du handlar privat. Det är rekommenderat att ta in offerter från minst tre företag och i övrigt ska valet av leverantör dokumenteras.

Så gör du en direktupphandling

Här nedan har du en enkel checklista att använda dig av när du ska göra din direktupphandling.

  1. Specificera det du vill köpa in. Ta i din förfrågan med dina kriterier för det aktuella inköpet, till exempel kvalitet, kvantitet, leveranstid etcetera.
  2. Kontakta minst tre leverantörer (om möjligt).
  3. Välj den leverantör som har det förmånligaste erbjudandet.
  4. Kontrollera företaget med hjälp av leverantörskontrollverktyget innan du gör din beställning. Då är du säker på att allt står rätt till med leverantören.
  5. Dokumentera direktupphandlingen.

När kan direktupphandling användas?

  • om avtalets värde inte överstiger 615 312 kronor enligt LOU, 1 142 723 kronor enligt LUF/LUFS eller 2 746 930 kronor enligt LUK. 
  • om det finns synnerliga skäl,
  • eller om någon av de situationer som i övrigt anges för direktupphandling är uppfyllda.

Tänk på att det inte enbart är det aktuella köpet som räknas, utan även andra köp av samma slag som genomförts under räkenskapsåret. Köp över 50 000 ska i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling dokumenteras. Din verksamhet kan dock ha tagit beslut om en lägre gräns.

Sidansvarig: Göteborgs Stad inköp och upphandling