Individens behov i centrum - IBIC

Göteborgs Stad har beslutat att införa IBIC inom stadens verksamheter för funktionshinder och äldreomsorg. IBIC står för Individens behov i centrum och är en nationell modell som Socialstyrelsen har tagit fram. IBIC är ett individanpassat, behovsinriktat och systematiskt arbetssätt där vi arbetar med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i såväl handläggningen, genomförandet och uppföljningen av omsorgen. Den förväntade nyttan för den enskilde är att hen ska få ökat inflytande över hela processen och därmed känna sig mer delaktig i sin omsorg.

Läs mer om IBIC

Senaste nytt

2021-03-08 17 mars håller Sveriges kommuner och regioner ett seminarium om IBIC. Seminariet kommer att webbsändas. Läs mer här.

Utbildning och metodstöd

Här hittar du utbildningsmaterial och metodstöd för dig som arbetar med IBIC.

IBIC i Göteborgs Stad

Här finns mer information om vårt arbete med IBIC i Göteborgs Stad.

Har du frågor om IBIC i Göteborgs Stad?

 

Kontakta Graciela Bilhöfer Maksinen, planeringsledare för IBIC.

Skicka e-post till Graciela Bilhöfer Maksinen

 

Har du frågor om IBIC för funktionshinderverksamheterna kan du också kontakta Malin Lekman, processledare för IBIC för funktionshinder.

Skicka e-post till Malin Lekman


Har du frågor om IBIC för äldreomsorgen kan du också kontakta lokal processledare i din förvaltning.

Här hittar du listan över lokala processledare.


Om temasidan IBIC

Innehållsansvarig:

Graciela Bilhöfer Maksinen

Publiceringsansvarig:

Sara Herlitz

Ansvarig förvaltning:

Intraservice

${loading}