Individens behov i centrum - IBIC

Göteborgs Stad har beslutat att införa IBIC inom stadens verksamheter för funktionshinder och äldreomsorg. IBIC står för Individens behov i centrum och är en nationell modell som Socialstyrelsen har tagit fram. IBIC är ett individanpassat, behovsinriktat och systematiskt arbetssätt där vi arbetar med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i såväl handläggningen, genomförandet och uppföljningen av omsorgen. Den förväntade nyttan för den enskilde är att hen ska få ökat inflytande över hela processen och därmed känna sig mer delaktig i sin omsorg.

Läs mer om IBIC

IBIC för funktionshinder

För IFO/FH pågår ett projekt för att införa IBIC i stadens funktionshinder-verksamheter. Projektet är beställt av sektorcheferna för IFO/FH i Göteborgs Stad.

IBIC för äldreomsorgen

Äldreomsorgen har arbetat till viss del med IBIC sedan 2016. De kommer att införa resterande delar av modellen tillsammans med IT-stöd för IBIC under 2018 och 2019.

Utbildningsmaterial

Här hittar du utbildningsmaterial som vi har tagit fram för utbildningarna i IBIC i Göteborgs Stad.

Informationsmaterial

Här hittar du material för att informera medarbetare, brukare, anhöriga och andra om arbetet enligt IBIC.

För mer information om IBIC, kontakta:

Therese Lindén, planeringsledare för IBIC

Malin Lekman, projektledare Införa IBIC inom IFO/FH

 

Saknar du något på temasidan?

Hör av dig till Therese Lindén, planeringsledare för IBIC.

Senast uppdaterat

Complementary Content
${loading}