Individens behov i centrum - IBIC

Göteborgs Stad har beslutat att införa IBIC inom stadens verksamheter för funktionsstöd och äldreomsorg. IBIC står för Individens behov i centrum och är en nationell arbetsmetod som Socialstyrelsen har tagit fram. IBIC är ett individanpassat, behovsinriktat och systematiskt arbetssätt där vi arbetar med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i såväl handläggningen, genomförandet och uppföljningen av stödet. 

På den här temasidan kan du läsa mer om vad IBIC är och vad det innebär att arbeta utifrån arbetssättet. Du kan ta del av Göteborgs Stads utbildningsmaterial och metodstödsmaterial som används under implementering av IBIC. Du kan även läsa senaste nytt och hitta kontaktuppgifter till personer du kan få stöd från.

Läs mer om IBIC

Senaste nytt

Intraservice har inte längre ett samordnande uppdrag kring IBIC. Under hösten har det inte skett några uppdateringar på temasidan. Det innebär att material och uppgifter på temasidan kan vara inaktuella.

Utbildning och metodstöd

Här hittar du utbildningsmaterial och metodstöd för dig som arbetar med IBIC.

IBIC i Göteborgs Stad

Här finns mer information om vårt arbete med IBIC i Göteborgs Stad.

Frågor om IBIC inom Göteborgs Stad


Har du frågor om IBIC och arbetar inom Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen kan du kontakta lokal processledare i din förvaltning.

Här hittar du listan över lokala processledare inom ÄVO


Har du frågor om IBIC och arbetar inom Förvaltningen för funktionsstöd kan du kontakta Malin Lekman.

Skicka e-post till Malin Lekman


Har du frågor om IBIC och arbetar inom Socialförvaltning sydväst kan du kontakta Lena Frederiksen.

Skicka e-post till Lena Fredriksen

Om temasidan IBIC

Innehållsansvarig:

Natnael Kehsay

Martin Lensell

Publiceringsansvarig:

Cecilia Wallström

Ansvarig förvaltning:

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

${loading}