Om skadeståndsanspråk riktas mot din förvaltning eller ditt bolag

Alla förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad har en ansvarsförsäkring hos Göta Lejon. Försäkringen är ett skydd om ett skadeståndskrav riktas mot er. Gör så här om någon har skadeståndskrav!

Be anmälaren att fylla i blanketten för skadeståndsanspråk. Och sedan skicka tillbaka blanketten till din förvaltning/bolag tillsammans med personens eventuella dokumentation av händelsen.

När ni får en ifylld blankett från en skadelidande avgör ni om kravet skall utredas av Göta Lejon. Vill ni det fyller ni i blanketten för skadeanmälan

Skadeanmälan ska alltid skickas så snart som möjligt med e-post till 

Mail:gotalejon@vanameyde.com

Telefon: 0457-25020

Adress: Van Ameyde Sweden, Järnbruksvägen 7, 372 02 Kallinge

Bifoga även:
   - blanketten för skadeståndsanspråk som den skadelidande fyllt i.
   - samt alla eventuella handlingar, fotografier och redogörelser för händelsen.

Därefter kommer Göta Lejons skaderegleringskonsult Van Ameyde att bekräfta anmälan och kontakta dig för vidare hantering av skadan. Har du frågor till Van Ameyde, så nås de på telefon: 0457-25020

 

Foto: Leif Gustafsson